© 2012 שרית אכטנברג כל הזכויות שמורות.  

© 2012 Sarit Achtenberg All Rights Reserved.
מתכסות
תערוכת יחיד, המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן, רמת גן , מאי –ספטמבר 2013, אוצר מאיר אהרונסון

מטע בננות בצפון הארץ. מטע, שלכאורה נראה בנאלי, הפך עבורי למקום התרחשות מלא בהפתעות.
אשכולות הבננות, המכוסות לעיתים בשקי פלסטיק בצבע חום ועיתים בשקי פלסטיק כחולים נראו בעיניי כנשים עטופות בלבוש שונה
המרחפות בין העצים.
בשיחה עם עובדי המטע  התברר לי כי הם מכנים את עטיפות האשכולות הללו "חצאיות". השם בננות מתייחס  בסלנג העברי
  גם הוא לבנות וכך, כמעט מאליו, הפכו אשכולות  הבננות לנשים.
כיסויי האשכולות נועד לשמור על הבננות מפני מזיקים ופגעי הטבע. בחיבור כמעט מתבקש ניתן לראות את הקשר לבגד האדם שגם הוא נועד לשמור על הגוף מחד אבל בה בעת לכסות את הגוף העירום מחמת הצניעות והמנהג.
  לכסות תפקיד מרכזי בתרבותנו  ונכרכים בה מטענים של זהות, של דת וחילוניות  אך  הכסות היא  גם מתח יסודי ובסיסי בין כיסוי וגילוי, בין רצון להראות את הגוף ובין רצון להסתירו.
העבודות לוקחות את הצופה לטיולי ב מטעי הבננות שהם חלק מהנוף הישראלי .
בתערוכה מוצגים לצד ציורי השמן גם קבוצת רישומים אבסטרקטיים בדיו שחור. הנראים לכאורה ככתמי רורשך המוכרים ממבחני אינטליגנציה ומציגים  בפני הצופה גירוי לדמיונו הפרטי.