© 2012 שרית אכטנברג כל הזכויות שמורות.  

© 2012 Sarit Achtenberg All Rights Reserved.
פה קבור הכלב
תערוכת יחיד, גלריה משרד בתל אביב, תל אביב , פברואר –מרץ 2009, אוצרת : רחל סוקמן

"פה קבור הכלב " , ציוריי ילדותי , יש שבחרתי לצבוע הכול מחדש ויש שבחרתי להשאיר  את הדברים כמו שהם ולהתרפק על העבר .
זיכרון ילדות , תמונה מושלמת המתפוררת לתמונות קטנות , תמונות קטנות יומיומיות הנבחנות מחדש.

אני נשענת על פרטים מתצלומי ילדותי ויוצרת בשפה  רישומית מהירה , סיטואציות חדשות המלוות בכתמים של צבע .
סיטואציות חדשות  בהן הצילום המקורי אינו  מתקיים עוד ובמקומו מתגלה תמונה חלופית  ,חדשה ,בה מוענקות לדמויות
חיים חדשים המתייחסים לזיכרונותיי לפחדיי, אהבותיי ומי שאני היום , "זהו עצם העניין " פה קבור הכלב .

הנרטיב מתחולל סביב סיפור ילדותי האישי אך בד בבד עולה הזיכרון הקולקטיבי של החברה הישראלית כולה בשנות השבעים .

לטקסט המלא
לטקסט האוצרת רחל סוקמן