© 2012 שרית אכטנברג כל הזכויות שמורות.  

© 2012 Sarit Achtenberg All Rights Reserved.
לחזור
תערוכת יחיד, סדנאות האמנים בתל אביב, תל אביב , יולי –אוגוסט 2009, אוצרת : ורד זפרן גני.

סדרת העבודות "לחזור " מתבססת על סיפור אישי, פציעתו של אחי הצעיר כחייל  במהלך שרותו הצבאי בלבנון, חילצו והבאתו חזרה ארצה.
לאחר פציעתו שכב אחי מחוסר הכרה במשך שבועיים וכשהתעורר ביקש להשיג צילומי עיתונות מהאירוע אשר בעזרתם ניסה לשחזר
לעצמו את החור השחור שנפער בזיכרונו.

התצלומים  הפכו עבורי  לנקודת מוצא לציורי החילוץ  ואליהם התווספו עבודות  דיו מופשטות  המזמינות חזרה אפשרית של מקטעי זיכרון ותודעה .
אחי, בסופו של דבר  אכן חזר בשלום, אך העבודות מחזירות אותנו למציאות  ישראלית מוכרת .