© 2012 שרית אכטנברג כל הזכויות שמורות.  

© 2012 Sarit Achtenberg All Rights Reserved.
עבודות דיו - חלק א

כתמי דיו אקראיים  וסימני מכחול עדינים היוצרים מפגשי צורות דרמטיים.
דמויות מופשטות , המתנועעות  על הדף במעין  ריקוד .
כמו בובות  על חוטים הנעות במשיכת  חוט דמיוני  , משאירות  לדמיונו של הצופה את ההחלטה על מגדרם ועל מי הוא המושך בחוטים.