© 2012 שרית אכטנברג כל הזכויות שמורות.  

© 2012 Sarit Achtenberg All Rights Reserved.
עבודות דיו- חלק ב
עבודות דיו -חלק א
לחזור
פה קבור הכלב
חתונת פורים שלי
בניגוד לאבריי הפנימיים
מתכסות
עבודות נוספות