© 2012 שרית אכטנברג כל הזכויות שמורות.  

© 2012 Sarit Achtenberg All Rights Reserved.
עבודות דיו חלק ב
עבודות דיו- חלק א
לחזור
פה קבור הכלב
חתונת פורים שלי
בניגוד לאבריי הפנימיים
עבודות נוספות
מתכסות